Dokumen Yang Diperlukan

2 bulan slip gaji terkini berturutan (FOTOKOPI) 2

1 bulan slip gaji terkini (ORIGINAL) 1

1 bulan slip gaji terkini (FOTOKOPI) 3

Kad Pengenalan - depan & belakang (FOTOKOPI) 3

Kad Kuasa / Surat Beranak - polis Sahaja (FOTOKOPI) 1

Salinan Buku Akaun Bank / Cetakan Akaun Online 1

Bil Utiliti ( FOTOKOPI) 1

Surat Pengesahan Jawatan 1

Surat Opsyen - 58 tahun *jika berkenaan 1
Surat Permindahan Jawatan *jika berkenaan 1

Surat Penyelesaian Pinjaman / Settlement
Statement (ORIGINAL) 1No comments:

Post a Comment